Ustanova Mali vitez - Fundacija za pomoč ozdravljenim od raka v otroštvu
Tel: 040/543-802 | info@ustanova-malivitez.si
Slide background
Slide background
Slide background
  • »Ozdravljenje samo ni več dovolj, pomembna je tudi kvaliteta življenja, ki je še pred ozdravljenim posameznikom.«

    prof. dr. Berta Jereb, dr. med.,
    ustanoviteljica fundacije Mali vitez

  • SREČANJE DPOR Z NEVLADNIMI ORGANIZACIJAMI IN DRUŠTVI BOLNIKOV Z RAKOM – 10. april 2024 na ONKOLOŠKEM INŠTITUTU LJUBLJANA

    Pozdravnim besedam prof. dr. Janje Ocvirk, v. d. strokovne direktorice O.I. Ljubljana je sledilo delovno srečanje, ki se je zaključilo z živahno in konstruktivno razpravo, kje so še potrebna skupna prizadevanja stroke, društev in sistemskih odločevalcev za boljši jutri. – Seznanitev s pripravami za uvedbo novih presejalnih programov za zgodnje odkrivanje raka prostate, želodčnega in […]