Ustanova Mali vitez, Fundacija za pomoč mladim, ozdravljenim od raka
Tel: 040/543-802 | info@ustanova-malivitez.si

Predstavitev

Svet Ustanove Mali vitez je bil ustanovljen v letu 2001. V Svet se lahko vključi vsak posameznik, ki je v otroštvu prebolel raka, njegovi starši, prijatelji in tudi prostovoljci. Z njegovo ustanovitvijo smo tudi uporabniki programa Ustanove Mali vitez dobili priložnost, da izražamo svoje želje glede delovanja ustanove ter priložnost za aktivnejše sodelovanje pri oblikovanju programa. Delo Sveta Ustanove Mali vitez se pretežno uresničuje skozi delovanje regijskih skupin, ki so organizirane v šestih slovenskih regijah.

Z delovanjem regijskih skupin tako tudi v lokalnem okolju uresničujemo namen Ustanove Mali vitez. Na ta način marsikaterim ozdravljenim, ki iščejo pomoč, ponujamo priložnost, da zaupajo svoje težave in najdejo oporo v ljudeh, ki so posledice zdravljenja doživeli na lastni koži in jih tako najbolje razumejo. Prav tako pa s ponudbo aktivnosti in priložnostmi za sodelovanje vsem »malim vitezom« omogočamo priložnosti za uresničevanje lastnih potencialov.

Kontakni podatki:

Svet Ustanove Mali vitez
Zarnikova 3
1000 Ljubljana
Kontaktna oseba: Marjeta Grum, Jera Vodnik
e-pošta: osrednja-slovenija@ustanova-malivitez.si

Regijske skupine:

  • Osrednjeslovenska

Lokacija: Sedež Ustanove
Termin srečanj: vsak četrtek od 16.00 do 17.00
Kontaktna oseba: Marjeta Grum, Jera Vodnik
e-pošta: osrednja-slovenija@ustanova-malivitez.si

  • Podravska

Lokacija: Maribor
Termin srečanj: vsako prvo soboto v mesecu od 16.00 do 19.00
Kontaktna oseba: Darjan Petrič
e-pošta: podravska@ustanova-malivitez.si

  • Savinjska

Lokacija: Celje
Termin srečanj: vsak prvi ponedeljek v mesecu od 16.00 do 17.00
Kontaktna oseba: Slavica Bezovnik
e-pošta: savinjska@ustanova-malivitez.si

  • Primorska

Lokacija: Ajdovščina
Termin srečanj: vsako drugo soboto v mesecu od 10.00 do 12.00
Kontaktna oseba: Marina Torbica
e-pošta: primorska@ustanova-malivitez.si

  • Jugovzhodna Slovenija

Lokacija: Novo mesto
Termin srečanj: vsako drugo sredo v mesecu od 18.00 do 19.00
Kontaktna oseba: Olga Šraj
e-pošta: jugovzhodna-slovenija@ustanova-malivitez.si

  • Koroška

Lokacija: Slovenj Gradec
Termin srečanj: po dogovoru
Kontaktna oseba: Silvo Sobiech
e-pošta: koroska@ustanova-malivitez.si