Ustanova Mali vitez - Fundacija za pomoč ozdravljenim od raka v otroštvu
Tel: 040/543-802 | info@ustanova-malivitez.si

Predstavitev

Svet Ustanove Mali vitez je bil ustanovljen v letu 2001. V Svet se lahko vključi vsak posameznik, ki je v otroštvu prebolel raka, njegovi starši, prijatelji in tudi prostovoljci. Z njegovo ustanovitvijo smo tudi uporabniki programa Ustanove Mali vitez dobili priložnost, da izražamo svoje želje glede delovanja ustanove ter priložnost za aktivnejše sodelovanje pri oblikovanju programa. Delo Sveta Ustanove Mali vitez se pretežno uresničuje skozi delovanje regijskih skupin, ki so organizirane v šestih slovenskih regijah.

Z delovanjem regijskih skupin tako tudi v lokalnem okolju uresničujemo namen Ustanove Mali vitez. Na ta način marsikaterim ozdravljenim, ki iščejo pomoč, ponujamo priložnost, da zaupajo svoje težave in najdejo oporo v ljudeh, ki so posledice zdravljenja doživeli na lastni koži in jih tako najbolje razumejo. Prav tako pa s ponudbo aktivnosti in priložnostmi za sodelovanje vsem »malim vitezom« omogočamo priložnosti za uresničevanje lastnih potencialov.

Kontakni podatki:

Svet Ustanove Mali vitez
Lokacija: Sedež Ustanove, Ljubljana
Kontaktna oseba: Vanja Gruden
e-pošta: svet@ustanova-malivitez.si

Regijske skupine:

  • Osrednjeslovenska

Lokacija: Ljubljana
Termin srečanj: vsak četrtek od 16.00 do 17.00
Kontaktna oseba: Primož Rudolf
e-pošta: osrednja-slovenija@ustanova-malivitez.si

  • Podravska

Lokacija: Maribor
Termin srečanj: vsako prvo soboto v mesecu od 16.00 do 19.00
Kontaktna oseba: Darjan Petrič
e-pošta: podravska@ustanova-malivitez.si

  • Savinjska

Lokacija: Celje
Termin srečanj: vsak prvi ponedeljek v mesecu od 16.00 do 17.00
Kontaktna oseba: Slavica Bezovnik
e-pošta: savinjska@ustanova-malivitez.si

  • Primorska

Lokacija: Nova Gorica
Termin srečanj: vsako drugo soboto v mesecu od 10.00 do 12.00
Kontaktna oseba: Marina Torbica
e-pošta: primorska@ustanova-malivitez.si

  • Jugovzhodna

Lokacija: Novo mesto
Termin srečanj: vsako drugo sredo v mesecu od 18.00 do 19.00
Kontaktna oseba: Monika Juršič
e-pošta: jugovzhodna-slovenija@ustanova-malivitez.si

  • Koroška

Lokacija: Slovenj Gradec
Termin srečanj: po dogovoru
Kontaktna oseba: Gordana Grah
e-pošta: koroska@ustanova-malivitez.si

  • Pomurska

Lokacija: Beltinci
Termin srečanj: vsako drugo soboto v mesecu od 18.00 do 19.00
Kontaktna oseba: Katja Horvat
e-pošta: pomurska@ustanova-malivitez.si