Ustanova Mali vitez - Fundacija za pomoč ozdravljenim od raka v otroštvu
Tel: 040/543-802 | info@ustanova-malivitez.si

Razpis – štipendije v šolskem letu 2017/2018

Ustanova Mali vitez razpisuje 3 štipendije za redno izobraževanje po javno veljavnih srednješolskih in visokošolskih programih v šolskem letu 2017/2018Prošnjo za dodelitev štipendije pošljite na naslov Ustanove Mali vitez najkasneje do vključno 11.11.2017.

Upravičeni kandidati so:

– osebe ozdravljene od otroškega raka s stalnim prebivališčem v RS in

–  vpisane v Svet Ustanove Mali vitez.

Vloga naj vsebuje:

  • prošnjo za dodelitev štipendije v šolskem letu 2017/2018 z navedbo srednješolskega/visokošolskega izobraževalnega programa in letnika študija,
  • dokazilo o vpisu v navedeni letnik in študijski program,
  • kratek življenjepis z opisom že dosežene izobrazbe in razlogov za izbiro določenega izobraževalnega programa.

Kandidate bomo povabili na razgovor s predstavnikoma uprave in Sveta ustanove najkasneje v roku 14 dni po dospetju vloge. Izbrani  štipendisti bodo prejeli  z novembrsko štipendijo tudi štipendijo za oktober (srednješolci  september in oktober 2017).