Ustanova Mali vitez - Fundacija za pomoč ozdravljenim od raka v otroštvu
Tel: 040/543-802 | info@ustanova-malivitez.si

Razpis štipendij za šolsko leto 2018/19

Ustanova Mali vitez  (UMV) razpisuje 3 štipendije za redno srednješolsko ali visokošolsko izobraževanje v šolskem letu 2018/19.

Upravičeni kandidati za dodelitev štipendije ste dekleta in fantje s

 • stalnim prebivališčem v R Sloveniji, ki ste bili zdravljeni zaradi raka v času mladoletnosti, in
 • ste včlanjeni v Svet UMV ali ste se vanj pripravljeni včlaniti ob podpisu pogodbe o štipendiranju.

Rok in naslov zbiranja prošenj: svojo prošnjo lahko pošljete do vključno 15.9.2018

na naslov:

 • Tajništvo Ustanove Mali vitez
  (s pripisom Prošnja za štipendijo)
  Zarnikova 3
  1000 Ljubljana

ali po elektronski pošti na:

zadeva: Prošnja za štipendijo

V prošnji navedite, kateri letnik in vrsto programa vpisujete v šolskem letu 2018/19.

Potrebne priloge prošnji:

 • kratek življenjepis s podatki o svojem ekonomsko socialnem stanju, opisom dosedanjega šolanja oz. že dosežene izobrazbe in navedite razloge, zakaj ste se odločili za izbrani program,
 • potrdilo akreditiranega zavoda o vašem vpisu v določeni letnik njihovega izobraževalnega programa. Študentje lahko potrdilo o vpisu dostavijo naknadno, a najkasneje do 15.10.2018.

UMV bo vse pravočasno prijavljene kandidate za štipendijo povabila na razgovor s predstavnikom uprave in Sveta UMV (predvidoma konec septembra). Vsem prijavljenim  bo do 15.10.2018 poslala obvestilo o svoji odločitvi glede štipendije.