Ustanova Mali vitez - Fundacija za pomoč ozdravljenim od raka v otroštvu
Tel: 040/543-802 | info@ustanova-malivitez.si

Razpis štipendij Ustanove mali vitez za šolsko leto 2020/21

Ustanova Mali vitez (UMV) razpisuje 2 štipendiji za redno srednješolsko ali visokošolsko izobraževanje v šolskem letu 2020/2021.

Upravičeni kandidati za dodelitev štipendije UMV ste dekleta in fantje s

 • stalnim prebivališčem v R Sloveniji, ki ste bili zdravljeni zaradi raka v času mladoletnosti in
 • se prvič vpisujete v določeni letnik rednega izobraževalnega programa, ki ga izvaja akreditirana izobraževalna institucija.

Rok in naslov zbiranja prošenj

Svojo prošnjo lahko pošljete do vključno 20.10.2020 na naslov:

 • Tajništvo Ustanove Mali vitez
  (s pripisom Prošnja za štipendijo)
  Zarnikova 3
  1000 Ljubljana
 • ali po elektronski pošti na:
  info@ustanova-malivitez.si
  Zadeva: Prošnja za štipendijo

 

Potrebna vsebina prošnje:

 • Kratek življenjepis s podatki o svojem ekonomsko socialnem stanju in opisom dosedanjega šolanja oz. že dosežene izobrazbe. Napišite program in smer izobraževalnega programa, kateri letnik (prvič) obiskujete v šolskem letu 2020/21 ter ime in naslov izobraževalne institucije. Navedite še razloge za svojo izbiro tega izobraževanja.

Potrebna priloga:

 • potrdilo akreditiranega izobraževalnega zavoda, da ste prvič vpisani v letnik študija, ki ste ga navedli v prošnji za štipendijo.

Vse kandidate, ki bodo prošnje poslali do zaključka zbiranja vlog 20.10. 2020, bomo nato najkasneje v 14 dneh pisno obvestili ali jim je dodeljena štipendija.

Če potrebujete več informacij, lahko pokličete tajništvo ustanove na številko 040 543 802 vsak delovni dan od 17.00 do 18.00 ali za dodatna pojasnila zaprosite na zgoraj navedeni e-naslov.