Ustanova Mali vitez - Fundacija za pomoč ozdravljenim od raka v otroštvu
Tel: 040/543-802 | info@ustanova-malivitez.si

Razpis štipendij Ustanove mali vitez

Ustanova Mali vitez  (UMV) razpisuje 2 štipendiji za redno srednješolsko ali visokošolsko izobraževanje v šolskem letu 2021/2022

Upravičeni kandidati za štipendijo ste dekleta in fantje s stalnim prebivališčem v R Sloveniji, ki ste bili  v času do svojega 18. leta starosti zdravljeni zaradi raka.

Rok in naslov zbiranja prošenj:  prošnjo lahko pošljete do vključno 25.10.2021

na naslov:

 • Tajništvo Ustanove Mali vitez
  (s pripisom Vloga za štipendijo)
  Zarnikova 3
  1000 Ljubljana

ali po elektronski pošti na:

 

Vsebina in obvezne priloge k vlogi za štipendijo:

 • navedite svoje osebne podatke (ime in priimek, rojstni datum, naslov stalnega bivališča, kontaktno telefonsko številko ali elektronski naslov),
 • kratek življenjepis,
 • v kateri letnik se letos (prvič) vpisujete, naziv in smer izobraževalnega programa ter naziv šole,
 • kratek opis svojega ekonomsko socialnega stanja,
 • razloge, zakaj ste se odločili za izbrani program šolanja.

Obvezna priloga vlogi: potrdilo šole o vašem prvem vpisu v  določen letnik in program v šolskem letu 2021/2022.

Kandidatom, ki boste pravočasno oddali vlogo, bomo poslali obvestilo o odločitvi uprave glede dodelitve štipendij UMV  do 30.10.2021.