Ustanova Mali vitez - Fundacija za pomoč ozdravljenim od raka v otroštvu
Tel: 040/543-802 | info@ustanova-malivitez.si

Raziskovalna naloga OŠ ŽIRI

Raziskovalna naloga dveh učenk OŠ Žiri z naslovom: VPLIV OBOLELOSTI ZA RAKOM NA ŽIVLJENJE POSAMEZNIKA.

Povzetek raziskovalne naloge

»Zakaj ravno jaz?« To je eno izmed vprašanj, na katerega oboleli za rakom še vedno ne znajo odgovoriti. Najina raziskovalna naloga temelji na razmišljanju obolelih pred in po zdravljenju raka, o posledicah, občutkih in reakcijah, s katerimi so se morali spopadati. Zanimalo naju je, na kakšen način se jim je življenje po bolezni spremenilo, kako so se spremenili odnosi v družini in kako sedaj gledajo na življenje.

Šele sedaj vidiva, kako nevedni sva bili, preden sva se lotili raziskovalne naloge. Čeprav je bilo veliko najinih hipotez zavrnjenih, to še ne pomeni, da je naloga kakorkoli slabša. Ravno nasprotno. Več hipotez kot sva zavrgli, bolj sva spoznali, da sva se popolnoma motili na področju mišljenja obolelih. Zato sva veseli, ker sva spoznali veliko zanimivih ljudi, ki so z nama delili svojo zgodbo in nama pomagali razumeti vse stvari, za katere sva prej menili, da so prave.
Ugotovili sva, kako so oboleli na bolezen reagirali, kaj jim je najprej prišlo na misel, kdo jim je stal ob strani in kako se spopadajo z mislijo o ponovni obolelosti. Rezultati so pokazali, da se je večini obolelih življenje spremenilo. Nekaterim na boljše, spet drugim na slabše. A kar je najpomembnejše, je to, da so družina in prijatelji tisti, ki ti dvigajo moralo in te spodbujajo ob najtežjih trenutkih tvojega življenja.

Avtor: Tajda KOPAČ, Anja MAROLT

Mentor: Petra CANKAR, univ.dipl.psih., spec. ZDT

Raziskovalna naloga je v celoti na voljo v pdf obliki (PDF)