Ustanova Mali vitez - Fundacija za pomoč ozdravljenim od raka v otroštvu
Tel: 040/543-802 | info@ustanova-malivitez.si

Pomoč pri izobraževanju

Naj se najprej predstavim. Sem Emil Volkar in sem član Sveta Ustanove Mali vitez že od leta 2000. Zbolel sem v prvem letu starosti. Sama bolezen niti ni vplivala name fizično. Določene težave so se pojavile zlasti zaradi posledic zdravljenja (obsevanje, kemoterapija). Imam nekaj ortopedskih težav. Velika večina malih vitezov ima težave s socializacijo, mednje spadam tudi sam. Lahko rečem, da razni tabori, letovanja ter rehabilitacije veliko pripomorejo k boljšemu vklopu vitezov v okolje.

V preteklosti sem veliko pretrpel, bil sem postavljen v realen svet, kjer ni pomembno, ali si mali vitez ali nisi. V tem niti ne vidim velike težave, res pa je, da smo mali vitezi nekako posebni oz. drugačni od ostale populacije. V svetu se nisem znašel oziroma bi bil veliko bolj uspešen, če bi imel malo boljšo izobrazbo. Po 8 letih delovne dobe sem se odločil, da bi bilo zame bolje, da naredim višjo šolo. Tu mi je na pomoč priskočila Fundacija, ki mi je delno sponzorirala večerno izobraževanje. Pomoč sofinanciranja mi je prišla izredno prav, posebej zato, ker se je poslabšal položaj v podjetju, v katerem sem delal. V zadnjem letu sem zelo težko dohajal snov ter predavanja, ker so mi v podjetju venomer spreminjali urnik, prav tako se mi je znižala plača. Možno je tudi, da so mi namerno nagajali in me pri študiju ovirali. Po končanem šolanju sem kmalu našel zaposlitev v drugem podjetju, še zlasti zato, ker sem imel primerno izobrazbo ter veliko izkušenj. Med samim šolanjem se nisem niti zavedal, kako prav mi bo to prišlo v prihodnosti. V novem podjetju sem hitro našel svoje mesto in so mi v kratkem času zaupali veliko odgovornost. Velikokrat sem bil poslan v tujino na posamezne projekte, kjer sem na enem preživel dalj časa. V tem času, ko sem bil v tujini, je moje podjetje zašlo v finančne težave. Ker se brez denarja težko preživi, sem se odločil, da poskusim nekaj časa preživeti v tujini pod okriljem investitorja, za katerega smo zgradili objekt. Po končani rehabilitaciji v Termah Olimia se bom odpravil v Veliko Britanijo, kjer bom operater v termoelektrarni. Za to priložnost se moram predvsem zahvaliti Ustanovi Mali vitez in donatorjem, brez njihove pomoči bi zagotovo ostal brez zaposlitve in bi bil odvisen od drugih. Hvala Ustanovi Mali vitez, donatorjem in vsem, ki me podpirate.
Emil Volkar (2012)