Ustanova Mali vitez - Fundacija za pomoč ozdravljenim od raka v otroštvu
Tel: 040/543-802 | info@ustanova-malivitez.si

Regijske skupine za samopomoč

Poleg poglavitne vloge skupinske rehabilitacije na večdnevnih srečanjih v zdraviliščih, v obliki letnega in zimskega športnega tabora ter v obliki letovanj, ima veliko vlogo tudi skupinska rehabilitacija v obliki regijskih skupin za samopomoč.

Glavni namen regijskih skupin Malih vitezov je nadaljevanje druženja med malimi vitezi tudi po večdnevnih srečanjih skupinske rehabilitacije. Udeleženci srečanj na ta način lahko ohranjajo vezi med seboj in si skozi spontano druženje nudijo pomoč in oporo v težkih situacijah in si pomagajo pri premagovanju težav. Pri tem nekatere regijske skupine vodijo tudi lastne skupine za samopomoč, večinoma pa ta srečanja potekajo bolj spontano. Na ta način uresničujejo svoj glavni cilj, kontinuiranost skupinske rehabilitacije in nudenje pomoči članom tudi v lokalnem okolju.

Poleg spontanega druženja in oblik samopomoči je cilj delovanja regijskih skupin tudi organizacija različnih športnih aktivnosti, preko katerih je udeležencem nudena fizična rehabilitacija ter ozaveščanje lokalnih skupnosti o obstoju in resnosti poznih posledic zdravljenja raka v otroštvu ter splošni problematiki ozdravljenih mladih. Skozi delo regijskih skupin postaja delo Ustanove Mali vitez vedno bolj prepoznavno tudi v lokalnih okoljih, kar marsikaterim mladim ozdravljenim, ki iščejo pomoč, nudi priložnost, da zaupajo svoje težave in najdejo oporo v ljudeh, ki so posledice zdravljenja doživeli na lastni koži in jih tako najbolje razumejo.

Ta način dela se je v preteklosti izkazal za pozitivnega. Odobravanja je bil deležen s strani udeležencev, pozitivni vplivi pa so se pokazali tudi na splošnem počutju udeleženih posameznikov. Mladi tako skozi izmenjavo izkušenj in medsebojnim sodelovanjem pridobivajo na pozitivni samopodobi, samospoštovanju ter usvajajo nove socialne spretnosti, ki jim v samostojnem življenju pomagajo pri premagovanju težav, s katerimi se srečujejo v življenju.

Regijske skupine, ki delujejo v Sloveniji:

  • Osrednjeslovenska (Ljubljana)
  • Podravska (Maribor)
  • Savinjska (Celje)
  • Primorska (Ajdovščina)
  • Jugovzhodna Slovenija (Novo mesto)
  • Koroška (Slovenj Gradec)
  • Pomurska (Beltinci)

 

 

»Z Malimi vitezi se družim že dobrih 15 let in mi je v neznansko zadovoljstvo opazovati njihov napredek ter »odraščanje«. Naša srečanja in počitnice so res nekaj posebnega. Predvsem sem pa vesela in hvaležna Fundaciji, da nam omogoča druženja, kjer se vsi počutimo dobrodošli, zaželeni, enaki, predvsem pa »mladi«, ne glede na leta.«
(Marjeta Grum)

»Mali vitezi so moji prijatelji. Kot dolgoletni aktivni član Sveta Ustanove Mali vitez sem zelo hvaležen za to srečo, da sem med našimi člani spoznal veliko zelo dobrih ljudi. Med njimi je tudi nekaj mojih osebnih prijateljev, ki mi zelo veliko pomenijo.«
(Aljaž Bolta)

»Druženje z malimi vitezi, s katerimi postajamo tudi skupnost, mi pomeni odmik od vsakdanjega življenja in sprostitev med prijatelji.«
(Katarina Grdjan)

»Spoznal sem poštene ljudi, predvsem pa dobre sogovornike, s katerimi se rad družim.«
(Sebastijan Jamšek)

»Najbolj pozitivno je, da sem spoznal nove prijatelje.«
(Jure Tomše)