Ustanova Mali vitez - Fundacija za pomoč ozdravljenim od raka v otroštvu
Tel: 040/543-802 | info@ustanova-malivitez.si

Zakaj Ustanova Mali vitez

Zdravljenje raka pri otrocih je v zadnjih treh desetletjih močno napredovalo. Vedno boljše je poznavanje poteka raka pri otrocih v vseh njegovih oblikah ter posledic zdravljenja z operacijami, obsevanjem in/ali kemoterapijo. Zdravljenje različnih vrst raka je mogoče prilagoditi vsakemu otroku posebej in lahko se izognemo preintenzivnemu zdravljenju.

Ozdravljenih je vedno več: pred petimi desetletji le 10 %, zdaj 80 %. Ta večja skupina preživelih predstavlja bolj ali manj posebne ljudi s posebnimi problemi, vendar s skupnimi izkušnjami in spomini na boj za življenje že v zgodnjem otroštvu ali mladosti.

Najnovejše raziskave, tudi naše lastne, med drugim kažejo, da je poglavitna posledica zdravljenja bolj emocionalnega kot intelektualnega ali organskega značaja.

Ti mladi, ozdravljeni nekdanji bolniki, so pogosto manj tekmovalni, manj samozavestni in manj ambiciozni kot njihovi vrstniki. Običajno se vedejo, kot da lahko sprejemajo življenje takšno, kot je, in da jim ni treba pričakovati več, kot jim je dano. Po drugi strani pa v primerjavi z zdravimi vrstniki kažejo večjo zrelost ter izrazito naklonjenost in očitno večjo strpnost do drugih, drugačnih ljudi. Nekateri se sami sebi zdijo drugačni, izjemni in težijo k osamljenosti ter imajo malo prijateljev.

Vsako leto v Sloveniji zboli za rakom približno 50 otrok. Vsako leto se skupina ozdravljenih s posebnimi problemi in težavami poveča za 30–40 mladostnikov.

»Fundacija je čudovito darilo, ki mi dvakrat letno nudi globok počitek. Stkala sem iskrena prijateljstva in spoznala ljudi, ki me s svojo voljo do življenja navdušujejo. Zelo sem hvaležna tudi za finančno pomoč pri študiju. Pogovori v psihoterapevtski skupini so mi dali nova spoznanja o sebi in življenju. Vse to je čar. Hvala!«
(Sabina Drobnič)

»Čeprav smo mali vitezi, so naša srca ravno toliko velika in mogočna kot pri pogumnem vojščaku. Mali vitez s svojo energijo podarja občutek povezanosti, ljubezni in veselje vseh, ki nas je usoda tako ali drugače napotila po drugačni življenjski poti.«
(Tomaž Deželak)