Ustanova Mali vitez - Fundacija za pomoč ozdravljenim od raka v otroštvu
Tel: 040/543-802 | info@ustanova-malivitez.si

Organiziranost

Upravni odbor Ustanove Mali vitez
Člani upravnega odbora fundacije so odgovorni predvsem za zbiranje sredstev, promocijo in pripravo letnega programa ustanove. Pri pripravi programa se upravni odbor osredotoča v prvi vrsti na glavni namen in vizijo ustanove ter na želje njenih uporabnikov, ki jih odboru posreduje Svet Ustanove Mali vitez. Poleg priprave programa je upravni odbor zadolžen tudi za promocijo in obveščanje širše javnosti o aktivnostih ustanove ter njenem namenu. Pri tem upravni odbor aktivno spodbuja svoje uporabnike, da sodelujejo pri različnih predstavitvah ustanove, se udeležujejo s svojimi aktivnostmi različnih festivalov in se predstavljajo na raznih drugih dogodkih. Upravni odbor podpira vsakršne pobude s strani članov Sveta Ustanove Mali vitez  in jih podpira pri izvajanju le-teh.

Svet Ustanove Mali vitez
V letu 2001 je bil ustanovljen Svet Ustanove Mali vitez. V Svet se lahko vključi vsak posameznik, ki je v otroštvu prebolel raka, njegovi starši, prijatelji in tudi prostovoljci. Z njegovo ustanovitvijo smo svojim uporabnikom dali priložnost, da izražajo svoje želje glede delovanja ustanove ter dobijo priložnost za aktivnejše sodelovanje pri oblikovanju programa.