Ustanova Mali vitez - Fundacija za pomoč ozdravljenim od raka v otroštvu
Tel: 040/543-802 | info@ustanova-malivitez.si

O fundaciji

Ustanova Mali vitez  – Fundacija za pomoč ozdravljenim od raka v otroštvu je dobrodelna ustanova in je pravna oseba zasebnega prava. V skladu z določbami Zakona o ustanovah jo je leta 1996 ustanovila prof. dr. Berta Jereb, dr. med..

Na področju Republike Slovenije je edina nevladna organizacija, ki posveča svoje aktivnosti mladim po njihovi ozdravitvi. Zajema vse mlade na področju Republike Slovenije, ki so v otroštvu preboleli raka in so starejši od 18 let. Tem mladim skozi svoje programe nudi fizično in psihično rehabilitacijo.