Ustanova Mali vitez - Fundacija za pomoč ozdravljenim od raka v otroštvu
Tel: 040/543-802 | info@ustanova-malivitez.si

O fundaciji

Ustanova Mali vitez  – Fundacija za pomoč ozdravljenim od raka v otroštvu je dobrodelna ustanova in je pravna oseba zasebnega prava. V skladu z določbami Zakona o ustanovah jo je leta 1996 ustanovila prof. dr. Berta Jereb, dr. med..

Fundacija je nevladna organizacija v R Sloveniji, ki posveča svoje aktivnosti ljudem, ki so preživeli rak v starosti od 0 do 18 let in se soočajo z njegovimi posledicami v nadaljnjem življenju. Skozi svoje programe jim nudi tudi psiho – socialno rehabilitacijo.