Ustanova Mali vitez - Fundacija za pomoč ozdravljenim od raka v otroštvu
Tel: 040/543-802 | info@ustanova-malivitez.si

Informacija Onkološkega inštituta Ljubljana glede cepljenja proti Covid-19 za onkološke bolnike

Glede na razpoložljivo literaturo (registracijska raziskava cepiva BNT162b2 Polacka in sodelavcev, NEJM 2020) je mRNK cepivo učinkovito in varno pri rakavih bolnikih, ki niso na aktivnem onkološkem zdravljenju.

Večinoma gre za bolnike na sledenju, po zaključenem onkološkem zdravljenju, ki so bili vključeni v raziskave. Pri njih ni bilo zaznati nobenih posebnih zapletov in se jim cepljenje priporoča.

Glede onkoloških bolnikov, ki so na aktivnem onkološkem zdravljenju – na sistemskem zdravljenju ali obsevanju, pa nimamo dostopnih podatkov, saj v raziskave niso bili vključeni.  Glede na empirično znanje ne predvidevamo drugačne učinkovitosti ali varnosti cepiva pri onkoloških bolnikih na hormonskem zdravljenju, tarčnem zdravljenju ali obsevanju v primerjavi z drugimi kroničnimi bolniki. Zato se tem bolnikom cepljenje načeloma priporoča. Pri bolnikih, ki prejemajo imunosupresivno kemoterapijo ali imunoterapijo pa obstaja predvsem vprašanje učinkovitosti in tudi varnosti cepiva. Pri teh bolnikih je potrebna skrbna individualna presoja o smiselnosti cepljenja, upoštevajoč vrsto kemoterapije ali imunoterapije, kot tudi splošno stanje bolnika. Takšni so bili tudi zaključki okrogle mize o cepljenju pri raku, ki jo je organiziralo največje svetovno onkološko združenje ASCO (posnetek je dostopen na www.asco.org).

Načeloma se torej cepljenje priporoča onkološkim bolnikom, ki niso na aktivnem zdravljenju raka. Pri bolnikih na aktivnem zdravljenju, zlasti s kemoterapijo ali imunoterapijo, pa je potrebna individualna presoja.

Prenos dokumenta (.pdf)


Vir slike: NIJZ