Ustanova Mali vitez - Fundacija za pomoč ozdravljenim od raka v otroštvu
Tel: 040/543-802 | info@ustanova-malivitez.si

Svet Ustanove Mali vitez

SREČANJE DPOR Z NEVLADNIMI ORGANIZACIJAMI IN DRUŠTVI BOLNIKOV Z RAKOM – 10. april 2024 na ONKOLOŠKEM INŠTITUTU LJUBLJANA

Pozdravnim besedam prof. dr. Janje Ocvirk, v. d. strokovne direktorice O.I. Ljubljana je sledilo delovno srečanje, ki se je zaključilo z živahno in konstruktivno razpravo, kje so še potrebna skupna prizadevanja stroke, društev in sistemskih odločevalcev za boljši jutri.

– Seznanitev s pripravami za uvedbo novih presejalnih programov za zgodnje odkrivanje raka prostate, želodčnega in pljučnega raka,

– Predstavitev letnega poročila DPOR

– Predstavitev določil novega Zakona o pravici oseb po prebolelem raku do enakega dostopa do zavarovalnih in kreditnih produktov (»Zakon o pravici do pozabe«),

– Predstavitev programov in projektov NVO:

o Laične psihološke pomoči »Bolnik-bolniku« Društva bolnikov s krvnimi boleznimi Slovenije,

o IMRO projekta Hospic za razbremenitev delovno aktivnih oseb, ki skrbijo za bolne ali umirajoče svojce,

o Povratek na delo, dejavnost Združenja Europa Donna Slovenija.

Razpis štipendij za šolsko leto 2018/19

Ustanova Mali vitez  (UMV) razpisuje 3 štipendije za redno srednješolsko ali visokošolsko izobraževanje v šolskem letu 2018/19.

VEČER PLEMENITOSTI (25.5.2017)

Vabljeni na Večer plemenitosti v Športno dvorano OŠ Trebnje (25.5.2017 ob 20.00). V pestrem, tudi zabavnem glasbenem programu, se bodo reprezentantke v odbojki sede pomerile z velikani športa, s finalistkami za Miss Slovenije, z reprezentanco občine Trebnje, ki jo bo sestavil župan Alojz Kastelic in za prijeten konec pa še z legendarno Zlato selekcijo Nedeljskega.