Ustanova Mali vitez - Fundacija za pomoč ozdravljenim od raka v otroštvu
Tel: 040/543-802 | info@ustanova-malivitez.si

Neuvrščeni

SREČANJE DPOR Z NEVLADNIMI ORGANIZACIJAMI IN DRUŠTVI BOLNIKOV Z RAKOM – 10. april 2024 na ONKOLOŠKEM INŠTITUTU LJUBLJANA

Pozdravnim besedam prof. dr. Janje Ocvirk, v. d. strokovne direktorice O.I. Ljubljana je sledilo delovno srečanje, ki se je zaključilo z živahno in konstruktivno razpravo, kje so še potrebna skupna prizadevanja stroke, društev in sistemskih odločevalcev za boljši jutri.

– Seznanitev s pripravami za uvedbo novih presejalnih programov za zgodnje odkrivanje raka prostate, želodčnega in pljučnega raka,

– Predstavitev letnega poročila DPOR

– Predstavitev določil novega Zakona o pravici oseb po prebolelem raku do enakega dostopa do zavarovalnih in kreditnih produktov (»Zakon o pravici do pozabe«),

– Predstavitev programov in projektov NVO:

o Laične psihološke pomoči »Bolnik-bolniku« Društva bolnikov s krvnimi boleznimi Slovenije,

o IMRO projekta Hospic za razbremenitev delovno aktivnih oseb, ki skrbijo za bolne ali umirajoče svojce,

o Povratek na delo, dejavnost Združenja Europa Donna Slovenija.

Razpis za skupinsko rehabilitacijo vitezov v termah Olimia pomlad 2024

Za leto 2024 UMV subvencionira vitezom in osebnim asistentom vitezov eno udeležbo na skupinski rehabilitaciji ali letovanju, ki ju organizira ustanova. Tudi letos smo ponudbo obogatili s programom za zdrav način življenja.

15. februar – Mednarodni boja proti otroškemu raku