Ustanova Mali vitez - Fundacija za pomoč ozdravljenim od raka v otroštvu
Tel: 040/543-802 | info@ustanova-malivitez.si

Letni program dela

Povzetek poročila o aktivnostih Ustanove Mali vitez za leto 2018

Dejavnosti, namenjene neposredno malim vitezom:

  • Pomoč pri izobraževanju in pri nakupu tehničnih pripomočkov,
  • obnovitveni rehabilitaciji v zdravilišču in letovanje skupine malih vitezov na morju,
  • podpora skupne športne rekreacije malih vitezov.

Več »

Promocija namenov in dejavnosti ustanove:

  • aktivnosti regijskih skupin malih vitezov,
  • nadaljevanje sodelovanja v projektih Gibanje za male viteze,
  • dobrodelne prireditve in dogodki,
  • sodelovanje s sorodnimi organizacijami.

Več »